Mickel Mickelsson Käyräsvuopio 1

Namn vid födseln Mickelsson Käyräsvuopio, Mickel
Kön man
Ålder vid död 66 år, 5 månader, 10 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse 1728-12-03 Ruskola, Övertorneå, Norrbottens län  
 
Död 1795-05-13 Ruskola, Övertorneå, Norrbottens län  
 
Begravning 1795-05-17 Övertorneå, Norrbottens län  
 
Dop 1728-12-06 Övertorneå, Norrbottens län  
 

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
Mor Anna Olofsdotter Purainen
         Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
    Bror     Samuel Mickelsson Käyräsvuopio

Familjer

    Familjy om Mickel Mickelsson Käyräsvuopio och Brita Anundsdotter Curtilia
Gift Maka Brita Anundsdotter Curtilia
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål 1753-04-03 Hietaniemi, Norrbottens län  
 
  Barn
 1. Anna Mickelsdotter Käyräsvuopio
 2. Eva Mickelsdotter Käyräsvuopio
 3. Johan Mickelsson Käyräsvuopio
 4. Rebecka Mickelsdotter Käyräsvuopio

Media

Berättelse

Farmors Farmors Mormors Morfar Mickel Mickelsson Käyräsvuopio, 6/12 1728 - 1795
Bodde i Ruskola i Övertorneå enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1). Där nämns även två barn. Av de 11 husbönderna i Ruskola i 1758 års mantalslängd finns en Mickel Mickelsson. I hans hushåll fanns även hans hustru, hans far, en dräng och två pigor. Däremot inga barn

Berättelse

Ur Mickel Mickelsson Käyräsvuopios bouppteckning 1795:
"Åhr 1795 den 27 Nowember upptecknades den egendom aflidne Mickel Mickelsson Käyräswuopio i Ruskola efter sig lämnadt at skiftas mellan Sonen Johan och dottern Anna gift med Nils Johans. Wälikoski: (kjusbäk?) Eva som i gifte med Pär Adamson i Witsaniemi sammanafladt flera barn men håls genom döden afgådh, barnens rätt bevakades af bemälta Pär Adamsson samt Rebecka gift med Erich Andersson Racktu? i Kuvakangas"

Det står nog inte "kjusbäk" före Evas namn, men jag får inte ihop bokstäverna till något bättre. Eva var en dotter till Mickel Mickelsson. Hon dog 1789. Efter ovanstående text kommer en förteckning på nästan tre sidor, tätt skrivna i två spalter, med alla tillgångar. Gården var värd 6500 Riksdaler - en ansenlig summa. Därefter:

"Sluteligen förlicktes arfwingarne således att att Son Johan utlöser dess Systrar med (ettusen?) Riksdaler 32 Skillingar för hwarje ... lott af fasta och lösa Egendomen, undantagande Contanta penningar, Silfver, Spannemål, Kreatur och fordringarna som efter Lag delas, betyga" (Nämndemännen).

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Berättelse

Ur bouppteckningen efter Brita Anundsdotter:
"Uppå anmodan infunno sig undertecknade att upteckna den Egendom Mickel Mickelsson Käyräswuopios i Ruskola efter sin hustru Brita Anundsdotter efter sig lämnadt warwid gifta dottern Anna och dess man Nils Johansson samt Eva och dess man Pär Adamsson i Witsaniemi jemte omyndiga sonen Johans och dottern rebeckas Förmyndare Johan Anundsson Heickilä i Armassari woro närvarande och blef Egendomen efter Mickel Käyräswuopios upgift antecknad."

(Inventarieförteckning)

Sedan Egendomen således som ofvan finnes blifwit antecknad så anmälte Fadren at gifta döttrarna Efwa och Anna i Hemfölgd fått uti contant och persedlar samt gästabud 1400 (riksdaler?) koppar och påstod i anseende hwartil at ogifta sonen Johan och dottren Rebecka skulle
undfå den förra ___________ 144:21.4
samt Rebecka Contant _____ 55:26.8
och alla Modrens gångkläder___ 29:24. .
(sedan fortsätter fördelningen en halv sida)
Hwarefter til delnings återstår ___ 447:37.-
Vid företagande av delningsman kommo Fadren och arfvingarne således öfverens at fadren i alltföralt ännu betalar till Sonen Johan för dess Möderne arf efter 1200 (riksdaler?) eller 66 RB: 32 SS och til hwarje dotter 33 RB: 16 SS; hwarutom alla arfwingarne efter Fadrens död ärfwa efter Lag utan att något genom testamente bortgifwas får; Hwartemot arfwingarne alt widare påstående at Möderne arf afstods, betyga d: 15 Martii 1781" (nämndemännen)

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Antavla

 1. Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
  1. Anna Olofsdotter Purainen
   1. Mickel Mickelsson Käyräsvuopio
    1. Brita Anundsdotter Curtilia
     1. Anna Mickelsdotter Käyräsvuopio
     2. Eva Mickelsdotter Käyräsvuopio
     3. Johan Mickelsson Käyräsvuopio
     4. Rebecka Mickelsdotter Käyräsvuopio
   2. Samuel Mickelsson Käyräsvuopio

Anor

Källhänvisningar

 1. Antavla över släkten Ollinen-Ruokojärvi