Johan Olsson Hardell

Namn vid födseln Johan Olsson Hardell
Kön man
Ålder vid död 85 år, 1 månad, 11 dagar

Berättelse

Farfars Farfars Far Johan Olsson Hardell, 22/8 1798 - 2/10 1883.
Döptes samma dag som han föddes i Haapakylä, Övertorneå. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 252) finns han med tillsammans med föräldrarna och två syskon på Assola i Hapakylä. Titulerades Kyrkvärd/Sexman. Gifte sig 10/3 1829 i Hietaniemi: "Bondesonen och Ungkarlen Johan Olofsson Päkkilä från Haapakylä, 30 år, och BondeDottren Brita Michelsdotter Hardell i Päkkilä, 22 år. Bruden hade Krona". De fick åtta barn. Efter Britas död gifte han om sig den 8/2 1839 i Hietaniemi: "Skattebonden Enklingen Johan Olofsson Hardell och BondeEnkan Birgitta Johansdotter Hannu, född Pipping, från Koivakyle" Hon var född 27/6 1812 och dog 3/8 1865 av "slag", 53 år gammal [13].

Enligt en notis i tidningen Folkets Röst 1857-07-29, hade Svea Hovrätt den23 juli utgivit dom i ett mål mellan "Gästgivaren J. Olofsson Anuska eller Hardeli i Pickilä och förre gästgifvaren Isak Samuelsson Mansikka eller Kaasko". Det framgår inte hur domen löd eller vad målet handlade om.

Berättelse

Övertorneå Tingslags häradsrätt AII:35
Bouppteckning nr 81

"År 1884 den 20:e Februarii förrättades af undertecknade på anmodan och efter förutgången behörig Kungörelse Boupptekning och wärdering af den qwarlåtenskap som efterlämnat med döden hädangångne förra Hemmansegaren och Fördelsmannen Johan Olofsson Hanno, född Heikilä från Hietaniemi och Päckilä, samt efterlemnat barnen med första giftet Sönerne Isak, Johan och Petter Olof, samt döttrar Maria Johanna, gift med hemmansegaren Abram Björkman eller Kitti i Karungi samt dottren Britha Greta gift med hemmansegaren Jakob Waara i Korpikylä, med senare giftet inga barn, af den aflidnes barn woro endast yngsta sånen Petter Olof Hardell och Johan Hanno närwarande som uppgaf egendomen. Enligt den aflidnes gåfwoskrift af den 22 October 1878 skall all hans qwarlåtenskap tillfalla ensamt åt dess sån Johan Johansson Hanno i Päkkilä som uppgaf egendomen och anmanades att under edelig förbindelse uppgifva den aflidnes tillgångar och skulder företogs med förrättningen som aflopp i följande ordning"
(sedan följer tillgångar och skulder)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1798-08-22 Assola, Hapakylä, Övertorneå, Norrbottens län    
Död 1883-10-02 Päkkilä, Hietaniemi, Norrbottens län    
Giftermål 1829-03-10 Hietaniemi, Norrbottens län    

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : farfars farfars far

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Olof Henriksson Assola eller Heikilä1770-05-241849-12-11
Mor Margareta Johansdotter Mörtberg1778-12-041866-02-03
         Johan Olsson Hardell 1798-08-22 1883-10-02
    Bror     Henrik Olsson Assola 1799-10-02 1800
    Syster     Anna Greta Olsdotter Assola 1801-10-17
    Bror     Isak Olsson Assola 1802-11-07 1809
    Syster     Catharina Olsdotter Assola 1805-07-30 1809
    Syster     Maria Olsdotter Assola 1808-01-21 1809
    Bror     Abraham Olsson Assola 1809-02-03 1809
    Bror     Isak Olsson Assola 1810-01-04
    Bror     Abraham Olsson Assola 1813-02-02
    Bror     Salomon Olsson Assola 1816-02-12 1818
    Bror     Carl Olsson Assola 1817-09-01
    Bror     Petter Olof Olsson Assola 1819-12-16 1820
    Bror     Petter Olsson Assola 1822-03-22
    Syster     Maria Johanna Olsdotter Assola 1823-04-11

Familjer

Familj för Johan Olsson Hardell och Brita Michelsdotter Pietilä

Gift Maka Brita Michelsdotter Pietilä ( * 1807-10-15 + 1836-12-04 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1829-03-10 Hietaniemi, Norrbottens län    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Brigitta Margareta Johansdotter Hardell1829-11-271829-12-23
Johannes Johansson Hardell1829-11-271829-12-26
Isak Johansson Hardell Mansikka1832-04-171926-01-31
Johan Johansson Hardell1833-09-161904-01-07
Abraham Johansson Hardell1834-10-231835-02-17
Petter Olof Johansson Hardell1835-10-191910-07-21
Brigitta Margareta Johansdotter Hardell1836-11-081901-07-10