Johan Olsson Hardell

Namn vid födseln Hardell, Johan Olsson
Kön man
Ålder vid död 85 år, 1 månad, 11 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse 1798-08-22 Assola, Hapakylä, Övertorneå, Norrbottens län  
 
Död 1883-10-02 Päkkilä, Hietaniemi, Norrbottens län  
 
Giftermål 1829-03-10 Hietaniemi, Norrbottens län  
 

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Olof Henriksson Assola eller Heikilä
Mor Margareta Johansdotter Mörtberg
         Johan Olsson Hardell
    Bror     Henrik Olsson Assola
    Syster     Anna Greta Olsdotter Assola
    Bror     Isak Olsson Assola
    Syster     Catharina Olsdotter Assola
    Syster     Maria Olsdotter Assola
    Bror     Abraham Olsson Assola
    Bror     Isak Olsson Assola
    Bror     Abraham Olsson Assola
    Bror     Salomon Olsson Assola
    Bror     Carl Olsson Assola
    Bror     Petter Olof Olsson Assola
    Bror     Petter Olsson Assola
    Syster     Maria Johanna Olsdotter Assola

Familjer

    Familjy om Johan Olsson Hardell och Brita Michelsdotter Pietilä
Gift Maka Brita Michelsdotter Pietilä
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål 1829-03-10 Hietaniemi, Norrbottens län  
 
  Barn
 1. Johannes Johansson Hardell
 2. Brigitta Margareta Johansdotter Hardell
 3. Isak Johansson Hardell Mansikka
 4. Johan Johansson Hardell
 5. Abraham Johansson Hardell
 6. Petter Olof Johansson Hardell
 7. Brigitta Margareta Johansdotter Hardell

Media

Berättelse

Farfars Farfars Far Johan Olsson Hardell, 22/8 1798 - 2/10 1883.
Döptes samma dag som han föddes i Haapakylä, Övertorneå. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 252) finns han med tillsammans med föräldrarna och två syskon på Assola i Hapakylä. Titulerades Kyrkvärd/Sexman. Gifte sig 10/3 1829 i Hietaniemi: "Bondesonen och Ungkarlen Johan Olofsson Päkkilä från Haapakylä, 30 år, och BondeDottren Brita Michelsdotter Hardell i Päkkilä, 22 år. Bruden hade Krona". De fick åtta barn. Efter Britas död gifte han om sig den 8/2 1839 i Hietaniemi: "Skattebonden Enklingen Johan Olofsson Hardell och BondeEnkan Birgitta Johansdotter Hannu, född Pipping, från Koivakyle" Hon var född 27/6 1812 och dog 3/8 1865 av "slag", 53 år gammal [13].

Enligt en notis i tidningen Folkets Röst 1857-07-29, hade Svea Hovrätt den23 juli utgivit dom i ett mål mellan "Gästgivaren J. Olofsson Anuska eller Hardeli i Pickilä och förre gästgifvaren Isak Samuelsson Mansikka eller Kaasko". Det framgår inte hur domen löd eller vad målet handlade om.

Berättelse

Övertorneå Tingslags häradsrätt AII:35
Bouppteckning nr 81

"År 1884 den 20:e Februarii förrättades af undertecknade på anmodan och efter förutgången behörig Kungörelse Boupptekning och wärdering af den qwarlåtenskap som efterlämnat med döden hädangångne förra Hemmansegaren och Fördelsmannen Johan Olofsson Hanno, född Heikilä från Hietaniemi och Päckilä, samt efterlemnat barnen med första giftet Sönerne Isak, Johan och Petter Olof, samt döttrar Maria Johanna, gift med hemmansegaren Abram Björkman eller Kitti i Karungi samt dottren Britha Greta gift med hemmansegaren Jakob Waara i Korpikylä, med senare giftet inga barn, af den aflidnes barn woro endast yngsta sånen Petter Olof Hardell och Johan Hanno närwarande som uppgaf egendomen. Enligt den aflidnes gåfwoskrift af den 22 October 1878 skall all hans qwarlåtenskap tillfalla ensamt åt dess sån Johan Johansson Hanno i Päkkilä som uppgaf egendomen och anmanades att under edelig förbindelse uppgifva den aflidnes tillgångar och skulder företogs med förrättningen som aflopp i följande ordning"
(sedan följer tillgångar och skulder)

Antavla

 1. Olof Henriksson Assola eller Heikilä
  1. Margareta Johansdotter Mörtberg
   1. Johan Olsson Hardell
    1. Brita Michelsdotter Pietilä
     1. Johannes Johansson Hardell
     2. Brigitta Margareta Johansdotter Hardell
     3. Isak Johansson Hardell Mansikka
     4. Johan Johansson Hardell
     5. Abraham Johansson Hardell
     6. Petter Olof Johansson Hardell
     7. Brigitta Margareta Johansdotter Hardell
   2. Henrik Olsson Assola
   3. Anna Greta Olsdotter Assola
   4. Isak Olsson Assola
   5. Catharina Olsdotter Assola
   6. Maria Olsdotter Assola
   7. Abraham Olsson Assola
   8. Isak Olsson Assola
   9. Abraham Olsson Assola
   10. Salomon Olsson Assola
   11. Carl Olsson Assola
   12. Petter Olof Olsson Assola
   13. Petter Olsson Assola
   14. Maria Johanna Olsdotter Assola

Anor