Hardell, Johan Olsson

Namn vid födseln Hardell, Johan Olsson
Kön man
Ålder vid död 85 år, 1 månad, 11 dagar

Berättelse

Farfars Farfars Far Johan Olsson Hardell, 22/8 1798 - 2/10 1883.
Döptes samma dag som han föddes i Haapakylä, Övertorneå. I Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, Fol. 252) finns han med tillsammans med föräldrarna och två syskon på Assola i Hapakylä. Titulerades Kyrkvärd/Sexman. Gifte sig 10/3 1829 i Hietaniemi: "Bondesonen och Ungkarlen Johan Olofsson Päkkilä från Haapakylä, 30 år, och BondeDottren Brita Michelsdotter Hardell i Päkkilä, 22 år. Bruden hade Krona". De fick åtta barn. Efter Britas död gifte han om sig den 8/2 1839 i Hietaniemi: "Skattebonden Enklingen Johan Olofsson Hardell och BondeEnkan Birgitta Johansdotter Hannu, född Pipping, från Koivakyle" Hon var född 27/6 1812 och dog 3/8 1865 av "slag", 53 år gammal [13].

Enligt en notis i tidningen Folkets Röst 1857-07-29, hade Svea Hovrätt den23 juli utgivit dom i ett mål mellan "Gästgivaren J. Olofsson Anuska eller Hardeli i Pickilä och förre gästgifvaren Isak Samuelsson Mansikka eller Kaasko". Det framgår inte hur domen löd eller vad målet handlade om.

I tidningen Fäderneslandet skrevs den 10/10 1863 en atrikel om en löjtnant som anmält gästgivaren Johan Olsson Anukka i Päkkilä för att han inte fått en häst tillräckligt snabbt. Löjtnanten förlorade målet, se bild.

Berättelse

Övertorneå Tingslags häradsrätt AII:35
Bouppteckning nr 81

"År 1884 den 20:e Februarii förrättades af undertecknade på anmodan och efter förutgången behörig Kungörelse Boupptekning och wärdering af den qwarlåtenskap som efterlämnat med döden hädangångne förra Hemmansegaren och Fördelsmannen Johan Olofsson Hanno, född Heikilä från Hietaniemi och Päckilä, samt efterlemnat barnen med första giftet Sönerne Isak, Johan och Petter Olof, samt döttrar Maria Johanna, gift med hemmansegaren Abram Björkman eller Kitti i Karungi samt dottren Britha Greta gift med hemmansegaren Jakob Waara i Korpikylä, med senare giftet inga barn, af den aflidnes barn woro endast yngsta sånen Petter Olof Hardell och Johan Hanno närwarande som uppgaf egendomen. Enligt den aflidnes gåfwoskrift af den 22 October 1878 skall all hans qwarlåtenskap tillfalla ensamt åt dess sån Johan Johansson Hanno i Päkkilä som uppgaf egendomen och anmanades att under edelig förbindelse uppgifva den aflidnes tillgångar och skulder företogs med förrättningen som aflopp i följande ordning"
(sedan följer tillgångar och skulder)

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1798-08-22 Assola, Hapakylä, Övertorneå, Norrbotten, Sverige    
Död 1883-10-02 Päkkilä, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
Giftermål 1829-03-10 Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farfars far

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Henriksson Assola eller Heikilä, Olof1770-05-241849-12-11
Mor Johansdotter Mörtberg, Margareta1778-12-041866-02-03
         Hardell, Johan Olsson 1798-08-22 1883-10-02
    Bror     Olsson Assola, Henrik 1799-10-02 1800
    Syster     Olsdotter Assola, Anna Greta 1801-10-17
    Bror     Olsson Assola, Isak 1802-11-07 1809
    Syster     Olsdotter Assola, Catharina 1805-07-30 1809
    Syster     Olsdotter Assola, Maria 1808-01-21 1809
    Bror     Olsson Assola, Abraham 1809-02-03 1809
    Bror     Olsson Assola, Isak 1810-01-04
    Bror     Olsson Assola, Abraham 1813-02-02
    Bror     Olsson Assola, Salomon 1816-02-12 1818
    Bror     Olsson Assola, Carl 1817-09-01
    Bror     Olsson Assola, Petter Olof 1819-12-16 1820
    Bror     Olsson Assola, Petter 1822-03-22
    Syster     Olsdotter Assola, Maria Johanna 1823-04-11

Familjer

Familj för Hardell, Johan Olsson och Michelsdotter Pietilä, Brita

Gift Maka Michelsdotter Pietilä, Brita ( * 1807-10-15 + 1836-12-04 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål 1829-03-10 Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Johansdotter Hardell, Brigitta Margareta1829-11-271829-12-23
Johansson Hardell, Johannes1829-11-271829-12-26
Johansson Hardell Mansikka, Isak1832-04-171926-01-31
Johansson Hardell, Johan1833-09-161904-01-07
Johansson Hardell, Abraham1834-10-231835-02-17
Johansson Hardell, Petter Olof1835-10-191910-07-21
Johansdotter Hardell, Brigitta Margareta1836-11-081901-07-10