Solna, Stockholms län

Församling Solna
Län/delstat Stockholms län
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Solna
 
Omgivet av
Stockholms län
Uppland
 
Plats innesluter