Nylars, Bornholm

Församling Nylars
Län/delstat Bornholm
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Nylars
 
Omgivet av
Bornholm
 
Plats innesluter
20 sg Langensgård