Bureå, Västerbotten, Västerbotten, Sverige

Församling Bureå
Län Västerbotten
Land Sverige
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Bureå
 
Omgivet av
Västerbotten
 
Plats innesluter