Nyker, Bornholm

Församling Nyker
Delstat Bornholm
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Nyker
 
Omgivet av
Bornholm
 
Plats innesluter
Pg Blykobbegård
Bakkegård
27 sg Bukkegård
20 sg Agregård
13 sg Buldregård
14 vg Bakkegård
22 sg Vester Hullegård
08 vg Møllegård
Pg Vellensgård
26 sg Nørre Mulebygård
24 sg
23 sg Åbygård
12 sg Søndergård
15 vg Vallegård