Björkeberg, Östergötland, Sverige

Församling Björkeberg
Landskap Östergötland
Land Sverige
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Björkeberg
 
Omgivet av
Östergötland
 
Plats innesluter