20 sg Agregård, Nyker, Bornholm

Församling Nyker
Län/delstat Bornholm
 
Omgivet av
Nyker
 
Plats innesluter