Österlars, Bornholm

Församling Österlars
Län/delstat Bornholm
 
Alternativa namn Språk Det datumintervall i vilket namnet är giltigt.
Østerlars
 
Omgivet av
Bornholm
 
Plats innesluter
Præstegård, Østerlars
41 sg St Spagergård
02 sg Melstedgård
08 vg Dammegård