Katarina HFL AI-32 1807 sid. 104 Kvarteret Sandbacken Mindre, Östra Kvarngränd