Pajala husförhörslängd 1806-18 (AI:3 sid.73) Lassi

Berättelse

På rad tre står Moder Sophia Henricsdotter, men hon var inte mor till vare sig Mickel Mickelsson eller Christina Mickelsdotter. Hon skulle kynna vara syster till Christinas mor, som hette Margareta Henricsdotter.