Storkyrkoförsamlingen husförhörslängd 1819-21 (AI:10 sid. 113)