Pajala husförhörslängd 1828-38 (AI:6, fol. 17), Lasu, Junosuando