Hannes och Anna Hardell med barnen Lars Ivar och Harald