Vordingborg folkräkning 1840 sid 404 Kraemmerstedet