Hietaniemi husförhörslängd 1880-90 (AI9, sid 231). Hardell, Päkkilä

Referenser

  1. Emil August Hardell
  2. Frans Oskar Hardell
  3. Johan Persson Hardell
  4. Karl August Hardell
  5. Karl Mathias Hardell
  6. Maria Cecilia Mickelsdotter Mattila
  7. Petter Olof Johansson Hardell