Filen har flyttats eller raderats.

Åkers HFL 1780-90, sid. 107, Krokbråtstugan