Rådstugan_Stortorget_1768

Berättelse

I 1770 års mantalslängd bodde stadstjänaren Anders Beckström med familj i kvarteret Rådsthugan, i "Stadens Huus man nu mera nederrifver till Beurse Byggnaden".