Vreta Kloster births 1823

Berättelse

Födde År 1823 [Born Year 1823]
Januari månad

Sofia fr. Brunnorp
[born the] 20
[christened the] 22

Föräldrar: Lif Grenad. Hans Rask och [Parents: Life Grenadier Hans Rask and]
Hustru Brita Svensdotter från Brunnorp [Wife Brita Svensdotter from Brunnorp]
Faddrar: Torp. Lars Andersson och [Witnesses: Crofter Lars Andersson and]
hustrun Stina Jonsdotter från Stralsund [his wife Stina Jonsdotter from Stralsund (a local estate, not the town)]
Dräng Jöns Jonsson från Walltorp och Pi- [Farm hand Jöns Jonsson from Walltorp and farm]
gan Maja Olofsdotter från Alholmen [maiden Maja Olofsdotter from Alholmen]

"Lifgrenadjär" is a soldier at a guards regiment.
The original meaning f the words "Dräng" and "Piga" are "Boy" and "Girl". "Dräng" usually means someone who is employed to do farm work, but a "piga" can also be a female servant.