Hietaniemi husförhörslängd 1838-47 (AI6, sid 206) Potila, Vitsaniemi

Berättelse

Adolf Fredric Sundbaum med familj verkar ha bott i Kutaniemi i Koivukylå 1826-28,
Nikimaa i Vitsaniemi åren kring 1830, Aili i Vitsaniemi ca 1836-40 och därefter i Potila i Vitsaniemi.