Hietaniemi lysning och vigsel 1871

Berättelse

Bonden Pehr Olof Johansson Hardell eller Annukka från Päkkilä och
Bondedottren Maria Cecilia Mattila från Koivukylä.

Under rubriken "Hinderslöshet, afvittring, giftomanssamtycke m.m.":

Brudgummen personligen närvarande och företedde vederbörligt arfskiftesinstrument äfvensom skriftligt bifall af brudens giftoman, hennes fader.