Anders Johan Bäckströms familj i 1845 års mantalslängd.