Greta Johanna Mäkitalo (Ollinen) 1853 - 1928

Berättelse

Jag tackar Juhani Mäkitalo för bilden!