Sövde husförhörslängd 1825-26 (AI:12 fol 8) Stenshult