Hiteaniemi husförhörslängd 1838-47(AI5, sid 192). Aili, Vitsaniemi

Berättelse

Adolf Fredric Sundbaum med familj verkar ha bott i Kutaniemi i Koivukylå 1826-28,
Nikimaa i Vitsaniemi åren kring 1830, Aili i Vitsaniemi ca 1836-40 och därefter i Potila i Vitsaniemi.