Pajala tingslags häradsrätt BOU AII-9-1876-83 nr 26 sid 1

Berättelse

Inledingen till bouppteckningen efter Greta Johanna Olofsdotter Ruokojärvi, Pajala tingslags häradsrätt AII:9 (1876-83), nr 26

År 1878 den 21 Januari instälde sig undertecknade för att hålla Bouppteckning och värdering af den Egendom som efterlemnadt aflidne bondehustrun Greta Johanna Olofsdotter Ruokojärvi som med döden afgått den 21 Maj 1877 och efter sig lemnadt Enklingen bonden Isak Adamsson Ruokojärvi samt med honom under Äktenskapet sammanaflade barnen, Sönerne Isak Wilhelm, Lorenz, Carl Johan, Döttrarne Maria Erika och Sofia; Sedan detta antecknadts föredrog enklingen ett makarna emellan upprättadt testamente af den 24 april 1877 deruti de förordnadt att hvilkendera af dem som öfverlefver den andra skall ensam blifva ägare af all i boet befintlig egendom af löst och fast utan undantag af hvad som efter lag, bortgifvas kan, men skulle den efterlefvande Makan i barnens lifstid inträda uti nytt äktenskap då kommer testamentet att förfalla och den aflidna makans giftorätt att i laga ordning tillhöra barnen; förrättningen företogs och aflopp i följande ordning...