Boda 1904

Berättelse

Detta foto är taget vid Boda gård utanför mangårdsbyggnadens södra fasad omkring 1904. Mitt i bilden sitter tre damer. De är från vänster räknat: faster Anna, ägare till Boda gård, Trine Dam, f.d. hotellägare, Rönne, samt min Mormor Josefina. Bakom dem står min Mor Juliana (Nana), faster Helen, gift Ankarberg, och faster Augusta, gift Bohm. Till höger om faster Augusta står hennes son Karl. De tre flickorna närmast kameran är alla döttrar till faster Augusta: Efter ålder räknat, Anna-Lisa i mitten, Karin till höger och den yngsta, Rosa, längst till vänster. Snett bakom Rosa sitter faster Helens dotter Maja.