Karl Gustavs husförhörslängd 1784-1820 (AI:1, fol 224) Francki, Kuckula