Karl Gustavs husförhörslängd 1784-1820 (AI:1, fol 224) Francki, Kuckula

Referenser

 1. Elisabeth Jacobsdotter Malmström
 2. Elisabeth Margareta Jacobsdotter Malmström
 3. Greta Caisa Jacobsdotter Malmström
 4. Jacob Eric Jacobsson Malmström
 5. Jacob Eric Jacobsson Malmström
 6. Jacob Jacobsson Malmström
 7. Jacob Larsson Malmström Franchila
 8. Johan Hindric Jacobsson Malmström
 9. Margareta Jacobsdotter Malmström
 10. Margareta Jacobsdotter Malmström
 11. Margareta Olofsdotter Franchi
 12. Margaretha Jacobsdotter Malmström
 13. Maria Caisa Jacobsdotter Malmström
 14. Olof Jacobsson Malmström