Katarina födelsebok 1816 CII-7 Sophia Bernhardina Baumgardt