Karna Jonsdotters bouppteckning i Färs häradsrätt (FIIa:10 sid 34)