Matteus inflyttningslängd 1906 BI-1 sid 39

Berättelse

Matteus och Gustav Vasa församlingar bildades 1 maj 1906 genom utbrytning ur Adolf Fredriks församling. Vid bildandet skapades en inflyttningslängd som innehöll alla invånare i den nya församlingen. Baumgardts flyttade alltså inte någonstans 1906.