Överståthållarämbetet,-Skatteverket,-Mantalsavdelningen,-Folkregisterkort-(ÖÄ)-DVa2-69-1926-1939-Bild-3450