Pajala husförhörslängd 1885-90 (AI:6, sid 115). Farmors Morfar hade gift om sig,