Mormors Farfars Far Anders Johan Beckströms familj i november 1834.