Karl Gustafs församlings husförhörslängd 1784-1820, fol17, Korpikylä by, Tuohea gård