Katarina församlings död- och begravningsbokbok 1883-03-17