Råneå husförhörslängd 1693 (AIa:1 sid 8)

Berättelse

Råneå husförkörslängd 1693-1719.
Ifall de åldrar som fylldes i skrevs in 1693 kan man dra slutsatsen att 'Rockstadii Änka', Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Mor Christina Sidenia, som här kallas Kerstin (vilket är vanligt), var född 1632.

Pastorn Gulicius Blix själv behövde väl knappast husförhöras, men hans maka Catharina Rheen och dottern Sophia Blix står med.

Av en händelse hittade jag Pastorns piga Malin i dödboken. Hon dog 28/8 1696 och var då 24 år. I husförhörslångden uppges hon vara 20 år. Det verkar alltså inte orimligt att åldrarna i husförhörslängden är från början av 1693.