Baumgardts, Stockholm

Berättelse

På denna bild finns de fem syskonen Baumgardt i Stockholm. Året är 1918 eller 1919.
Över redan: "Moster Alma" och hennes man Josef Vilhelm Junier Bjurström (1877-05-26 - 1938-03-11), "Morbror Fritz" och hans hustru Ingrid Fanny Maria, född Elfström (1893-10-08 - 1967-09-23) och "Morbror G".
Nedre raden: Elviras man, körsnär Wilhelm Julius Bernhard Lindner (1883-11-21 - 1946-03-09), och Elvira med barnen Inga och Curt. Mormor Birgit, hennes mor Berta och far Birger Bäckström.