Familjy om Mickel Mickelsson Mikko Lassi och Christina Mickelsdotter Krekula 1

Familjer

Gift Make Mickel Mickelsson Mikko Lassi
Gift Maka Christina Mickelsdotter Krekula
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål      
 
  Barn
  1. Michel Mickelsson Mikko Lassi
  2. Anna Mickelsdotter Mikko Lassi
  3. Gretha Mickelsdotter Mikko Lassi
  4. Johan Mickelsson Mikko Lassi
  5. Ulrica Mickelsdotter Mikko Lassi
  6. Henric Mickelsson Mikko Lassi
  7. Isac Mickelsson Mikko Lassi
  8. Olof Mickelsson Mikko Lassi
  9. Maria Mickelsdotter Mikko Lassi

Källhänvisningar

  1. Antavla över släkten Ollinen-Ruokojärvi