Familj för Peder Hansen Blykop och Elsebeth Olufsdatter 1

Familjer

Gift Make Peder Hansen Blykop ( * 1660 + 1727 )
Gift Maka Elsebeth Olufsdatter ( * c:a 1689 + 1753-04-01 )
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Giftermål mellan 1709 och 1711   Elsebeth Olufsdatter var Peder Hansens 2. kone.  
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Peder Hansen Pedersen Blykop1727-10-051786-11-10