Familj för Ødbern Pedersen Hals och NN Andersdatter Galen

Familjer

Okänd Partner Ødbern Pedersen Hals ( * c:a 1430 + c:a 1467 )
Okänd Partner NN Andersdatter Galen ( * före 1444 + 1480 )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Anne Ødbernsdatter Halsc:a 14601535