Familj för Jacob Sunesen Galen och Estrid NNsdatter

Familjer

Okänd Partner Jacob Sunesen Galen ( * före 1170 + 1246 )
Okänd Partner Estrid NNsdatter ( * före 1190 + ... )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Jens Jacobsen Galenföre 12101240