Familj för Peder Aagesen Hals och Marine Clausdatter

Familjer

Okänd Partner Peder Aagesen Hals ( * c:a 1350 + 1407 )
Okänd Partner Marine Clausdatter ( * före 1356 + ... )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Ødbern Pedersen Halsföre 1375