Familj för Hans Henningsen van Podebusk och Christina Christiernsdatter Vendelbo 1

Familjer

Okänd Partner Hans Henningsen van Podebusk ( * före 1365 + c:a 1412 )
Okänd Partner Christina Christiernsdatter Vendelbo ( * c:a 1360 + 1401 )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Henning Hansen van Podebuskc:a 13901436-10-09